Przejdź do głównej zawartości

Sieci Komputerowe 2

Strona zawiera informacje dotyczące zajęć z przedmiotu “Sieci Komputerowe 2”.

Niestacjonarne

Harmonogram zajęć:

  1. Wprowadzenie
  2. Programowanie Sieciowe Linux (C/C++, BSD Socket)
  3. Programowanie Sieciowe Linux (nowsze języki)
  4. Programowanie Sieciowe Windows (.NET)
  5. Sieci Bezprzewodowe
  6. IPv6 oraz DNS
  7. Kształtowanie ruchu / Oddawanie projektów

W roku akademickim 2022/23 nieprzekraczalnym terminem oddania projektu i zaliczenia zajęć jest 27.01.2023 r. Projekt do oceny należy przesłać 3 dni przed ustalonym mailowo terminem prezentacji projektu.

Zadania do wykonania

  1. Napisz program odczytujący plik funkcją open() z biblioteki POSIX-owej.
  2. Napisz prostą parę aplikacji klient/serwer działającą w formie synchronicznego czatu.