Sieci Komputerowe 1

Wyniki zaliczeniowe

Udostępnione zostały wyniki z kolokwium zaliczeniowego

Informacje o przedmiocie

Przedmiot ma na celu zaznajomienie ze sprzętowo-administracyjną stroną sieci komputerowych. W ramach tego kursu omawiane są kolejne warstwy modelu ISO/OSI, a także kwestie obserwacji oraz zarządzania ruchem w środowisku Linux oraz Cisco.

Materiały dydaktyczne

Forma zaliczenia

Podstawą zaliczenia jest kolokwium zaliczeniowe realizowane przy końcu semestru. Więcej informacji na jego temat udostępnię później.

Dodatkową metodą weryfikacji wiedzy są ewentualne wejściówki z tematów bieżących. Wejściówki ogłaszane są z tygodniowym wyprzedzeniem.